ΓΕΝΙΚΑ
ΣΚΟΠΟΣ

Το έργο SMART-WATER αφορά στην “έξυπνη” υποδομή συστημάτων τηλεμέτρησης και τηλεελέγχου της κατανάλωσης και διαχείρισης της ζήτησης του νερού ύδρευσης. Σκοπός του έργου είναι η διερεύνηση των δυνατοτήτων που παρέχουν οι τεχνολογικές εξελίξεις στον τομέα του ‘Internet-of-Things’ (ΙοΤ), των προηγμένων συστημάτων τηλεμέτρησης (έξυπνα υδρόμετρα) και τηλεελέγχου (έξυπνες ηλεκτροβάνες) της κατανάλωσης του νερού ύδρευσης και της ευφυούς ανάλυσης δεδομένων (data analytics), έτσι ώστε να είναι δυνατή η αξιοποίησή τους για την παροχή καινοτόμων και αποδοτικών υπηρεσιών και προϊόντων προς τους πολίτες. Η αντίστοιχη εφαρμογή επιτρέπει μέσω κινητού τηλεφώνου, τον έλεγχο της ημερήσιας κατανάλωσης, τον απομακρυσμένο χειρισμό της παροχής ύδρευσης αλλά και πρόβλεψη για τον επόμενο λογαριασμό.

Η αυτοματοποιημένη συλλογή δεδομένων κατανάλωσης θα παρέχει νεες δυνατότητες για την μελέτη και κατανόηση του τρόπου χρήσης του νερού. Η ανάλυση θα επιτρέψει την ανίχνευση και αποτύπωση μοτίβων κατανάλωσης στις επαναλαμβανόμενες περιοδικά αιχμές ζήτησης νερού, την δημιουργία στατιστικών μοντέλων της ζήτησης και την εξαγωγή προφίλ κατανάλωσης. Ακόμη, θα παρέχει δυνατότητες για νέες εφαρμογές στην ΕΥΑΘ ΑΕ, όπως τα τιμολόγια προσαρμοσμένων στα καταναλωτικά προφίλ ομάδων χρηστών (πχ τιμολόγια χρονοχρέωσης, τιμολόγια κρίσιμης αιχμής), οι αυτόματες ειδοποιήσεις προς τους διαχειριστές του δικτύου και προς τους καταναλωτές σε περίπτωση διαρροής καλλιεργώντας περιβαλλοντολογική συνείδηση. Μέχρι στιγμής έχουν εγκατασταθεί εκατό (100) έξυπνα υδρόμετρα και ισάριθμες ασύρματες ηλεκτροβάνες σε συνδυασμό με καινοτόμες ηλεκτρονικές διατάξεις (gateways) στις ευρύτερες περιοχές της Καλαμαριάς και του Κέντρου της Θεσσαλονίκης.

ΦΟΡΕΙΣ