Λογότυπα Ευρωπαϊκής ένωσης και ΕΣΠΑ
SMART WATER
ΜΙΑ ΕΞΥΠΝΗ ΥΠΟΔΟΜΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΛΕΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ
ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΖΗΤΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
Στόχος: Σωστές μετρήσεις και καλύτερη διαχείριση του νερού ύδρευσης
Στόχος
Σωστές μετρήσεις και καλύτερη
διαχείριση του νερού ύδρευσης
Επίλυση: Υιοθέτηση τεχνολογιών Internet of Things
Επίλυση
Υιοθέτηση τεχνολογιών
Internet of Things
Οφέλη: Οικονομικά, περιβαλλοντικά κοινωνικά και Τεχνολογικά
Οφέλη
Οικονομικά, περιβαλλοντικά
κοινωνικά και Τεχνολογικά
ΛΟΓΌΤΥΠΟ ΕΝΙΑΙΑ ΔΡΑΣΗ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΕΤΑΚ ΕΡΕΥΝΩ - ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ